Biciklizam je sve popularniji način života. Sve veći broj ljudi svakodnevno svoje aktivnosti, ali i slobodno vrijeme, organizira biciklom. Varaždinska županija gotovo je idealna za biciklizam jer se na svega 70-tak kilometara od istoka prema zapadu ili od sjevera prema jugu nalaze brojne povijesne, kulturne i prirodne znamenitosti. Na tom malom području obronci Alpa se stapaju s Panonskom nizinom, gorska i bregovita područja Ravne gore, Ivančice i Kalnika, prekrivene s šumama, livadama i vinogradima, stapaju se s Dravom, a kontinuitet života, od neandertalaca, Kelta, Rimljana do Slavena, ostavio nam je nevjerojatnu materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu. A najintenzivniji i najdirektniji doživljaj moguć je upravo biciklom.

Postojeću županijsku biciklističku mrežu čine međunarodna Dravska ruta koja povezuje Sloveniju, odnosno Dubravu Križovljansku s Koprivničko-križevačkom županijom ukupne dužine 63 km, ruta Od dvorca do dvorca ukupne dužine 83 km, uz kružnu dionicu od Varaždina, preko Lepoglave do Trakošćana i dalje preko Cvetlina nazad do Varaždina i Toplička ruta koja spaja Varaždin i grad Varaždinske Toplice u dužini od 18 km.
U pripremi su biciklističke rute koje bi povezale gotovo sva mjesta i atrakcije u našoj županiji, te bismo s gotovo 500 km biciklističkih staza stvorili preduvjete za značajniji iskorak prema europskom poimanju cikloturizma.

KARTA Županija na dva kotača (download pdf)